Bli medlem i Norsk Sykepleierforbund
 Medlem i arbeid
 Studentmedlemskap (grunnutdanning)
 Ute av lønnet arbeid