Bli medlem i Norsk Sykepleierforbund
 Medlem i arbeid
 Studentmedlemskap (bachelor i sykepleie)
 Ute av lønnet arbeid